به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، در راستای نشاط و شادی و به منظور ایجاد انگیزه شهروندان، تورنمنت چهارجانبه فوتبال حبابی با همکاری شهرداری سیرجان و کاوشکده راه روشن در سالن شهید کشوری با حضور 4 تیم شهرداری سیرجان، کاوشکده راه روشن، رسانه و هنرمندان برگزار ‌شد و مورد استقبال جمع کثیری از شهروندان و ورزش دوستان قرار گرفت.

در ادامه بازدید از روند احداث ساختمان پلاتو نمایش شهری در فرهنگسرا و نیز افتتاح نمایشگاه گلیم توسط دکتر پیروز ارجمند، هنرمندان و تنی چند از مسوولین انجام شد.

Back to Top