به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، دکتر محمد عسکری رییس شورای اسلامی شهر سیرجان در این بازدید از شهردار سیرجان، خواستار توضیحاتی در خصوص روند فعالیت‌های در دستور کار شهرداری شد و گفت: از مجموعه شهرداری سیرجان انتظار داریم همچنان به منظور نیل به اهداف سازمانی و جلب رضایت شهروندان، تمام تلاش خود را به کار گیرد.

Back to Top