طی حکمی از سوی دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان آقای مهندس کاظم علی پور به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری سیرجان منصوب گردید.

Template Design:Dima Group