درباره شهـرداری سیـرجـان
شهرداری سیرجان در سال 1306 به نام بلدیه تاسیس گردید. اولین شهردار سیرجان آقای سید اسد الله خان رضوی بود. جمعیت سیرجان در آن سال 5 هزار نفر بوده است. شهرداری سیرجان در حال حاضر به یک شهرداری مدرن و گسترده تبدیل شده است.
شهرداری مرکزی
شهرداری منطقه 1
شهرداری منطقه 2
سازمان فاوا
سازمان اتوبوسرانی
سازمان تاکسیرانی
سازمان پارک ها و فضای سبز
سازمان عمران شهرداری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
سازمان خدمات موتوری
 
شهرداران سیرجان-بعد از انقلاب
 
علی اکبر نشاط
مدت خدمت:3سال
از سال 1355 تا1358
 
علی دارابی
مدت خدمت:3سال
از سال 1359الی1362
 
مرحوم غلامعباس نظری
مدت خدمت: 2سال
از سال 1362الی1364
 
غلامحسین محمدی
مدت خدمت:4سال
از سال 1364الی1368
 
محمدجواد کامیاب
مدت خدمت:6سال
از سال 1368الی1374
 
علی دارابی
مدت خدمت:1سال
از سال 1374تا1375
 
حمید یعقوب نژاد
مدت خدمت:6سال
از سال 1375تا1381
 
شهباز حسن پور
مدت خدمت:5/2 سال
از سال 1381 تا1384
 
منصور آبیار
مدت خدمت:2سال
از سال 1384 تا1386
 
داود قاسمی نژاد
مدت خدمت:3سال
از سال 1386تا1389
 
مهدی عارفی نسب
از سال 1389 تابهمن 1391
 
منصور آبیار
از اسفند سال ۱۳۹۱ - بهمن ۱۳۹۲
 
عبدالرضا محبوبی زاده 
از اسفند سال ۱۳۹۲ - تا مهر ۱۳۹۳
 
داود قاسمی نژاد
از دی سال ۱۳۹۳ تا کنون 
 
ساختمان شهرداری سیرجان

سایت های مرتبط

Back to Top