عملیات برق رسانی و اجرای روشنایی بلوار غدیر مکی آباد توسط شهرداری سیرجان صورت گرفت.

Template Design:Dima Group