10 فروردين 1402

مهدی بهرامی
۱۳۵۹/۰۳/۲۰

معاون توسعه مدیریت و منابع
رئیس هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان

سایر مسئولیت ها :
- مدیر حقوقی و املاک
- عضو شورای حل اختلاف ۱۰ سال
- کارشناس رسمی دادگستری
- رئیس و عضو هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی حقوق قضایی