16 بهمن 1401

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری سیرجان از اجرای آموزش اتوماسیون اداری به بیش از 100 نفر از پرسنل شهرداری سیرجان و سازمان های وابسته خبر داد.مهندس حسن شهبا بیان داشت: این آموزش ها توسط مدیر سیستم اتوماسیون اداری شهرداری خانم مهندس طیبه ایران نژاد از تاریخ 16 الی 27 بهمن سال جاری از ساعت 16 الی 18 در محل سازمان فاوا شهرداری سیرجان برگزار می شود.مهندس شهبا ادامه داد :سازمان فاوا در سال گذشته به بیش از 150 نفر از کارکنان شهرداری این آموزش ها را داده و در حال حاضر سامانه اتوماسیون اداری در شهرداری سیرجان در حال استفاده است.

 

 

وی افزود : سرعت ، دقت و صحت اطلاعات از مزایای سیستم اتوماسیون اداری است که در آینده ای نزدیک نتایج مثبت آن در کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری قابل لمس خواهد بود.

 

 

 

 

گزارش تصویری :