16 بهمن 1401

مهندس مهدي عارفي نسب به واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر سيرجان گفت:با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر طرح تخفيف به مناسبت فرا رسيدن 22 بهمن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه (مرحله اول) و اسفندماه (مرحله دوم) اجرا مي شود.

وي ادامه داد: تخفيف هاي عوارض در بهمن ماه از درصد بيشتري برخوردار بوده و اسفندماه 5 درصد كاهش مي يابند كه شهروندان مي توانند با استفاده از مرحله اول از تخفيف بيشتري بهره مند شوند.

شهردار سيرجان تصريح كرد: در مرحله اول از ابتداي بهمن ماه تا اول اسفند عوارض خدمات، نوسازي، آتش نشاني و صدور پروانه (عوارض پذيره، تراكم، تأسيسات شهري، ارزش افزوده) 20 درصد تخفيف، عوارض و بهاي خدمات شهري واحدهاي صنفي خوش حساب 20 درصد تخفيف، عوارض و بهاي خدمات شهري واحدهاي صنفي معوقه 15 درصد تخفيف، بهاي خدمات شهري مشاغل و درآمدهاي عمومي 10 درصد تخفيف شامل مي شود.

اين مقام مسئول بيان داشت: در مرحله دوم از ابتداي اسفندماه تا پايان سال عوارض فوق با 5 درصد كاهش تخفيف اجرا مي گردد. به عنوان مثال 20 درصد تخفيف عوارض نوسازي به 15 درصد كاهش مي يابد.

گفتني است شهروندان مي توانند با مراجعه به شهرداري هاي مناطق يك و دو و مركزي نسبت به كسب اطلاعات بيشتر و استفاده از طرح تخفيف اقدام كنند.