16 بهمن 1401

طي آييني با حضور شهردار، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر و جمعي از مديران شهرداري، چندين پروژه مهم سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري سيرجان مورد بهره برداري قرار گرفت.به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر در اين مراسم كه در محل سالن كنفرانس شهرداري برگزار شد، شبكه بي سيم بين شهرداري مركز با ساير شهرداري ها، سازمان هاي وابسته و واحدهاي شهرداري رسماً افتتاح شد.

 


با نصب دكل و آنتن هاي وايرلس ارتباطات شهرداري با 11 مركز وابسته به صورت الكترونيك انجام شده و كاغذ حذف خواهد شد.

در اين جلسه همچنين اتوماسيون اداري و مالي شهرداري نيز با استفاده از شبكه هاي داخلي مورد بهره برداري رسمي قرار گرفت.

شهردار سيرجان طي سخناني در اين مراسم گفت: ضمن تقدير از زحمات سازمان فاوا، از آنها مي خواهم برنامه ريزي شان به گونه اي باشد كه كليه اقدامات شهرداري در آينده به صورت الكترونيك انجام گيرد.

مهندس عارفي نسب بيان داشت: تكميل پروژه GIS در منطقه يك از اقدامات مهم سازمان فاوا شهرداري است كه در آينده نزديك افتتاح خواهد شد.

 

وي ادامه داد: با رايزني هاي انجام شده با دكتر قاليباف شهردار تهران به زودي بخش عمده اي از

نرم افزارهاي با ارزش آن شهرداري در اختيار سازمان فاوا شهرداري سيرجان قرار خواهد گرفت.نايب رئيس شوراي اسلامي شهر سيرجان نيز ضمن تشكر از زحمات شهردار و مديرعامل سازمان فاوا گفت: شوراي اسلامي شهر با اكثريت آرا بودجه مورد نياز طرح هاي الكترونيك شهرداري را تصويب خواهد كرد.

اميرسرلشكر ايران نژاد اظهار داشت: اجراي طرح هاي شهرداري الكترونيك از نيازهاي امروز جامعه بوده كه بايد هر چه سريعتر انجام شود.


مديرعامل سازمان فاوا شهرداري سيرجان نيز طي سخناني گفت: خريد 40 دستگاه كامپيوتر جديد به همراه پرينتر، اسكنر و ... ، به روز رساني سامانه هوشمند 137، راه اندازي سايت شهرداري به آدرس www.sirjan.ir، راه اندازي شبكه Lan داخلي، اجراي پروژه GIS، راه اندازي پرتال سازمان فاوا، به روزرساني سامانه اوقات شرعي با تلفن گويا 192 يا سامانه 3000765202  كه شهروندان مي توانند با ارسال عدد يك به اين سامانه اوقات شرعي به وقت سيرجان را دريافت كنند، از جمله اقدامات سازمان فاوا مي باشد

مهندس شهبا بيان كرد: پياده سازي فيبر نوري از مخابرات تا شهرداري مركزي و سازمانها، خريد اينترنت مستقيم پر سرعت از مخابرات، اجراي پروژه پلاك گذاري معابر، راه اندازي شبكه هاي داخلي و شبكه هاي بي سيم جديد از اقدامات در دست اجراي سازمان فاوا شهرداري سيرجان است.