16 بهمن 1401

1. تحقق بودجه 200000000000 ريالي در طول 8 ماه كه بعد از انقلاب و در طول دوره شهرداري براي اولين بار محقق شده، آنهم نه در طول 12 ماه (يكسال) بلكه در طول 8 ماه كه حتي در طول سال هم در دوره هاي گذشته بودجه محقق نشده است و در حال آماده حاضر متممم بودجه 50000000000 ريالي جهت ارسال به شوراي محترم شهر براي تصويب آماده است معني اين موضوع اين است كه بودجه سال را روي 25000000000 محقق خواهيم نمود و سال آينده بودجه را انشاء ا... و به حول قوه الهي روي مرز 300000000000 و بالاتر خواهيم بست .

 


در حوزه خدمات رفاهي و اداري و سازماني كاركنان
تغيير و تحولات پرسنلي و سازماني با هدف تزريق خون و تفكر جديد به سيستم و خروج از رويه هاي سنتي حاكم بر فرآيند هاي كاري شهرداري
- ايجاد تفكر مديريت مشاركتي در همه امور و احترام به پرسنل
- استفاده از نيروهاي جوان و با تجربه و با دانش در رده هاي مديريتي و زيرمجموعه
- استفاده از علم روز و هوشمند كردن فرآيندهاي اداري و سازماني با تكيه بر فن آوري اطلاعات در همه حوزه هاي شهرداري و حركت به سمت شهرداري الكترونيك
- تشكيل شوراي معاونين ، تشكيل كميته درآمد ، كميته تخصيص ، كميسيون ماده صد ، كميسيون ماده 77، كميته ساماندهي ، كميته زيباسازي و ...
- احترام به ارباب رجوع و ترويج اين تفكر با آموزش قوانين
- تشكيل گروه مشورتي براي اخذ تصميم هاي مؤثر در حوزه شهرداري و ارسال به شوراي محترم جهت تصميم گيري
- توجه به كاركنان و خدمات رفاهي آنان از رده پائين سيستم تا ارشد ترين پست هاي سازماني در قالب ، راه اندازي درمانگاه شهرداري بصورت رايگان ، ايجاد مهدكودك ، استفاده از تسهيلات بانك ملي بين مبلغ 20000000 ريال تا 200000000 بستگي به حقوق كارمند ، تقاضاي واگذاري زمين به كاركنان طبق قانون از شوراي محترم اسلامي شهر
- راه اندازي سيستم حضور و غياب كاركنان و توسعه آن در همه بخش هاي شهرداري و سازمانها
- آماده سازي تفريق بودجه سال 87 الي 89
- تهيه متمم بودجه سال 90
- تهيه بودجه و برنامه سال 90
- تلاش در جهت رفع مشكل خانوادگي ، روحي و رواني و جسمي كاركنان و خانواده ها آنان با بازديد و سركشي و ايجاد فرصت براي شنيدن خواسته هاي آنان
- دخالت دادن نظرات مديران درخصوص پرسنل زيرمجموعه براي ايجاد هماهنگي و ارزش قائل شدن به سلسله مراتب با اخذ اطلاعات كافي و تلاش براي رفع مشكل آنها و جلوگيري از ايجاد سيستم خود محوري
- حاكم كردن تفكر كار گروهي براي ايجاد و توسعه شهري بجاي توجه  به توانائي شخصي افراد و راه اندازي فرآيند ارتقاء تفكر افرادي كه بجز كار گروهي بچيز ديگري فكر نمي كنند و خط بطلان كشيدن بر محوريت قرار دادن شخص در قالب فرآيندهاي روزمره شهرداري
-  پرداخت حقوق به موقع و مطالبات كليه پرسنل شهرداري قبل از انجام كار ماهيانه
- پرداخت به موقع كليه پيمانكاران شهرداري قبل از خشك شدن عرق آنها
    در حوزه عمران و شهرسازي و فضاي سبز و پروژه هاي انجام شده يا در حال اجراء بررسي و بازديد به عهده خواننده مطلب
-  حاضريم با مصاديق در دوره 8 ماهه علاوه بر تحقق بودجه در حوزه هاي عمراني و شهرسازي و ساير بخش ها و سازمان ها با عملكرد يك ساله و 5/2 ساله شهرداران اسبق مقايسه كنيم و براي ادعا خود مستندات كافي داريم چرا كه پروژهايي نظير:
1- پروژه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي در انتهاي خيابانهاي ميرزارضا ، قسمتي از بلوار شاهد، بلوار دكتر صادقي ، بلوار فاطميه غربي، شهرك امام حسين(ع) و بلوار شيراز و ... و هدايت آنها داخل كانالهاي مورد نظر انتقال آب ها با هزينه هاي بالغ بر 450 ميليون تومان كه در حال حاضر نيز ادامه پروژه ها در دست اجرا مي باشد كه جهت تشكيل هدايت آبهاي سطحي اين منطقه انباري و محدود 2/1 ميليارد تومان مورد نياز است.
2- تكميل آرامستان جديد در طول مدت 5 ماه بطوريكه در حال حاضر آماده كفن و دفن اموات مي باشد و تكميل فاز يك با هزينه بالغ بر 750 ميليون تومان با توجه به فوريت آن
3- حل مشكل فاضلاب و بوي نامطبوع خيابان امام (ره)– خواسته شديد مردم با اجراي پروژه ورق كشي كانال هدايت آبهاي سطحي.
4- ساخت بلوار فرهنگسرا جنب بهشت زهرا بعد از 30 سال با روشنائي كافي
5- ساخت زيرگذر شيخ فضل ا... نوري با بلوارهاي دو طرف با هزينه اي بالغ بر 1 ميليارد تومان با مشاركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران كه تا پايان سال آماده بهره برداري مي باشد.
6- ساخت آتش نشاني شماره 3 جنب پليس راه با هزينه اي بالغ بر 750 ميليون تومان، تا پايان سال 90 به بهره برداري مي رسد.
7- ساخت ساختمان شهرداري منطقه يك در بلوار قاآني با هزينه اي بالغ بر 350/1 ميليارد تومان، تا پايان سال 90 به بهره برداري مي رسد .
8- طراحي و انجام مطالعات زيرگذر مكي آباد كه ان شاء ا... فاز اجرايي آن بعد از پل شيخ فضل ا... نوري كلنگ خواهدخورد.
9- طراحي و مطالعات پايانه مسافربري و اخذ مجوزهاي قانوني كه بزودي كلنگ خواهد خورد.
10-ساخت بلوار فاطميه غربي كه در ايام الله دهه فجر به بهره برداري مي رسد.
11- اتمام عمليات بهسازي بلوار فاطميه شرقي تا پايان سال
12-بهسازي بلوار امام زاده علي (ع) حد فاصل ميدان امام علي (ع) تا دانشگاه صنعتي كه در ايام الله دهه فجر به بهره برداري مي رسد .
13-ساخت و بهره برداري از چمن مصنوعي ورزشي آباده
14-ساخت چمن مصنوعي كوي المهدي (پرسي گاز)
15-ساخت چمن مصنوعي كوي بهار( شهرك اسفندقه)
16-ساخت و بهره برداري از پارك حاشيه اي صدا و سيما (پارك دكتر باستاني پاريزي)
17-ساخت و بهره برداري پارك حاشيه ميرزارضا
18-ساخت و بهره برداري پارك حاشيه اي خيابان وحيد (پارك نامداران)
19-ساخت و بهره برداري پارك محله اي شهرك مشتاق
20-بهسازي پارك محله اي آباده
21-ساخت و بهسازي پارك حاشيه بلوار عباسپور
22-بهسازي بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي (به اتمام رسيده است)
23-ساخت و بهسازي پارك حاشيه بلوار سيد احمد خميني
24-ساخت و بهسازي پارك شهرك امام رضا (ع)
25-روكش آسفالت و بهسازي بلوار مشهد (ورودي كرمان)
26-روكش آسفالت و بهسازي بلوار امام رضا (ورودي تهران)
27-روكش آسفالت و بهسازي خيابان دكتر شريعتي
28-روكش آسفالت و بهسازي ميدان آزادي و حد فاصل چهار راه برق تا ميدان آزادي
29-بهسازي و رفوژ بلوار هجرت حد فاصل بلوار سيد جمال تا بلوار عباسپور
30-بهسازي و رفوژ خيابان موسي بن جعفر حد فاصل ميدان ابوريحان تا خيابان غفاري
31-اصلاح تقاطع هندسي چهارراه سپاه و گل گهر و شهرك نصر و سه راه قريب (4 عدد چهار راه)
32-ساخت تعداد 32 چشمه سرويس بهداشتي در سطح شهر از جمله بهشت زهرا مكي آباد ، حسينيه سپاه ، مسجد جامع ، بازار و بلوار اداره برق – گلزار شهداء
33-بهسازي و جدول گذاري رفوژه ها و جوهاي آسيب ديده در سطح شهر

34- نصب و بهسازي چراغ هاي راهنمائي و رانندگي در تقاطع ها
1- بلوار سيد احمد خميني با بلوار هجرت
2- بلوار سيد احمد خميني با سيد جمال الدين اسد آبادي
3- بلوار سيد احمد خميني و بلوار صفارزاده
4- بلوار صفارزاده با بلوار فاطميه
5- بلوار فاطميه با بلوار مالك اشتر
6- بلوار مالك اشتر با بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي
7- چهار راه سپاه
8- بلوار سيد جمال الدين با بلوار سردار جنگل 9- بلوار شاهد با ورودي آباده 10- ورودي مكي آباد با كمربندي شاهد
35-ساخت تعداد 200 پل عابر پياده و نصب بر روي جداول و جوهاي آب
36-خريد و نصب علائم ترافيكي به تعداد 150 شبكه ترافيكي و 100 عدد استوانه ايمني جهت ايمن سازي تقاطع ها و تعداد 48000 عدد گل ميخ و چشم گربه اي و حدود 200 عدد  ......... خورشيدي چشمك زن و حدود 2000 عدد كفشك پلاستيكي سرعتگاه
37-خريداري و نصب و راه اندازي 9 دوربين كنترل ترافيك در تقاطع هاي سطح شهر و ساخت اتاق مانيتورينگ
38-بهسازي كليه وروديها شامل ورودي بندعباس ، كرمان ، تهران ، شيراز تا پايان سال
39-آبياري و كاشت درخت و درختچه در سطح شهر
40-ساخت پارك آبي در حاشيه بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي
41-ساخت پارك سنگي در حاشيه ميدان امام علي(ع)
42-ايجاد و بهسازي بلوار انتهاي ولي عصر حد فاصل ابن سينا تا ولي عصر (روبروي بيمارستان امام رضا(ع))
43-بهسازي پل عابر پياده كمربندي شاهد
44-زيرسازي كوچه ها و معابر به متراژ 40000 مترمكعب
45-آسفالت كوچه ها و معابر سطح شهر به ميزان 168000 مترمربع
46-جدول گذاري سطح شهر و معابر به متراژ 25000 متر طول
47-احداث دال ها و پل هاي بتني به ميزان 200 طول طول
48-توليد آسفالت در كارخانه به ميزان 24000 تن كه دو برابر آسفالت سال هاي 88 و 89 در شش ماه مشابه مي باشد.
49-آسفالت معابر شهرك گل گهر بعد از هشت سال به متراژ 700000 مترمربع
50-تملك و آزاد سازي مسير بلوار امام زاده علي (ع)
51-آزاد سازي بلوار حمزه سيد الشهداء مكي آبادي

    در حوزه خدمات شهر
45-  اصرار و تلاش در جهت نظافت به موقع شهر و جمع آوري زباله در كليه نقاط شهر با مديريت منجسم و با انگيزه و شروع واگذاري آن به بخش خصوصي زير نظر شهرداران منطقه يك و دو
46- خريد ماشين آلات جمع آوري زباله .47- خريد جاروي خياباني به تعداد 2 عدد
48- خريد جدول شويي به تعداد يك عدد
49-خريد وانت هاي سواري و ساير وسايل حمل و نقل به10 تعداد 50-جمع آوري زباله به بخش خصوصي مطابق برنامه
51-واگذاري كشتارگاه صنعتي به بخش خصوصي
52-راه اندازي تا كسي بيسيم 133
53- ساماندهي مكان پليس ساختمان و واحد اجرائيات با مديريت مستقل و كارآمد
54-راه اندازي واحد حمل و نقل دورن سازماني با هدف بهينه سازي هزينه ها و سرويس دهي مؤثر و كارآمد بصورت مديريت واحد
55- خريد لباس كار و كفش براي پرسنل حوزه خدمات شهر شهرداري

در حوزه فرهنگي – اجتماعي 
- توجه به شئونات اسلامي دورن سازماني و برون سازماني با آموزش و برگزاري دوره هاي آموزشي و استفاده از اساتيد با تجربه
- برگزاري جشن مسن ترين پدران و مادران شهرستان
- برگزاري جشن نيمه شعبان
- برگزاري جشن بزرگ تابستانه سيرجان
- برگزاري جشن عيد غدير خم
- برگزاري تجليل از فرزندان شهداء
- برگزاري جشن نمايشگاههاي  خطاطي و هنرهاي تجسمي در فرهنگسرا
- برگزاري دوره هاي و كلاسي آموزشي نقاشي ، خطاطي ، سفالگري ، موسيقي ، كامپيوتر و ...
- زيباسازي و مناسب سازي وضعيت ظاهر شهر با توجه به مناسبت هاي مختلف
- مشاركت با ساير ارگانهاي براي بهتر برگزار شدن مراسم مذهبي و سنتي و ايراني و اسلامي
- تلاش براي ايجاد روحيه مشاركتي مردم و محيط شاد و فرح بخش براي شهروندان

در خصوص سازمانهاي وابسته به شهرداري تلاش و كوششي مضاعف :
- براي خدمت رساني به شهروندان با اضافه شدن و تعمير و بهسازي 300 عدد از اتوبوس هاي بلااستفاده
- اضافه شدن 5 عدد اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسراني
- اضافه شدن 5 عدد ميني بوس به ناوگان اتوبوسراني
- ساخت سالن تعميرات و انبار قطعات يدكي
- ساخت و بهره برداري از كارواش مخصوص سازمان اتوبوسراني
- تغيير و تحولات سازماني جهت بهبود  فرآيندهاي اتوبوسراني
- در خصوص خريد و نصب 100 عدد ايستگاه دستگاه اتوبوسراني
طي مراحل جهت راه انداري فرآيند بليط الكترونيك و سيستم كنترل الكترونيكي اتوبوس ها GPS) ( در سطح شهر
- راه اندازي پارك سوار شماره 2 در كنار شهربازي با توجه به سرويس دهي شطرنجي با هدف بهبود فرآيند و كاهش هزينه ها سرويس دهي و افزايش رضايت مندي شهروندان

سازمان آتش نشاني ، سازمان خدمات موتوري ، سازمان عمران
- تعمير و راه اندازي ماشين آلات و ايجاد خدمات موتوري مورد نياز شهرداري و سازمانهاي وابسته در اسرع وقت
- بخشي از فعاليت هاي عظيم حوزه معاونت شهرسازي (عمران و شهرسازي و فضاي سبز و ساير سازمان)

سازمان فن آوري اطلاعات
- راه اندازي سيستم حساب رايان در شهرداري ، اتوماسيون اداري
- نقشه برداري هوايي اخير
- كامل كردن سيستم GIS منطقه 1
- طي مراحل براي هوشمند كردن فرآيندها  و شهرداري با تكيه بر شهرداري الكترونيك
- خريد و نصب متعدد سيستم ها كامپيوتر در سطح شهرداري و سازمانهاي وابسته
- طي مراحل اجراي فيبر نوري

سازمان پاركها و فضاي سبز
- در حوزه عمران و شهرسازي توضيح داده شده

حوزه معاون اجرائي و معاون اقتصادي
- تلاش براي هماهنگي ساير معاونت ها و پيگيري مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر
- آماده سازي 25 طرح اقتصادي و سرمايه گذاري براي خدمت رساني بهتر به مردم
-  بي شك به سرانجام رساندن اين حجم از فعاليتهاي بدون حمايت اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر و مشاركت مردم و عنايات و توجهات حضرت حق و دعاي خير مردم محقق نمي شد و اين امر بر هيچ كس پوشيده نيست گرچه هفته نامه اي مغرض با هدف تخريب و ايجاد پايگاه هاي براي ترويج افكار غلط و اشاعه سياست هاي نخ نماي بعضي اشخاص معلول حال از هيچ كوششي دريغ ننمود تا تلاش هاي فرزندان گرانقدر در حوزه شهر و مديريت شهري را بي ثمر جلوه نمايد ولي خداوند جاي حق نشسته و بدانيد سرانجام اعمال مغرضانه و بي هدف چيزي جز نابودي نخواهد بود گر چه بنده از هيچ يك از آن افراد ناراضي نبوده و نيستيم و همواره از خداوند براي آنها چراغ هدايت طلب نموده تا بلكه جايگاه واقعي خود را بجاي شعار دادن با عملكرد مثبت و مردم پسند در نزد مردم بيايند و رستگار شوند چرا كه خداوند مي فرمايد من از بنده خود هنگامي راضي خواهم بود كه خلق مردم از آنها راضي باشند.
-  مردم و اعضا محترم شهر بدانند  تا روزي كه در خدمت آنان خواهم بود از هيچ كوششي براي بهبود وضعيت شهر و شهروندان دريغ نخواهم نمود البته اين محقق نخواهد شد مگر با مشاركت و همراهي و همدلي خود مردم و اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر، مسئولين ارشد ادارات و سازمانهاي شهرستان

توصيه به شهروندان
- همراهي و همدلي و مشاركت با سيستم شهرداري و مديريت شهري
- تلاش براي فراگيري قوانين شهر و شهرداري
- پرداخت حق و حقوق شهرداري (ديون مربوطه)
- عدم توجه به شايعات و حرف حديث هاي افراد مغرض و نامطلع
به اميد روزي كه بتوانيم شهري ايده آل بلكه شهري خاص داشته باشيم.

.   تقدير و تشكر
- از اعضا محترم شوراي اسلامي شهر بخاطر همه چيز مخصوصاً تعامل مثبت و روبه جلو
-  دست همه پرسنل شهرداري و مديران ارشد را مي بوسم بخاطر همه همراهي ها، همفكري ها، حمايت ها و ايجاد انگيزه ، تلاش بي وقفه، خدمت رساني بي منت و آماده كار بردن بدون فوت وقت
- از اعضاء محترم گروه مشورتي شهرداري تشكر مي كنم بخاطر همراهي و همفكري ها
- از مديران ارشد استان و شهرستان و ادارات و سازمانها بخاطر تشويق و اعطاء انرژي مثبت براي تلاش مضاعف كاركنان حوزه مديريت شهري و شهرداري و تعامل مثبت دو طرفه آنهم بخاطر مردم.در حوزه انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهر سيرجان
- بخاطر حقوق شهدا، جانبازان، نظام مقدس جمهوري اسلامي، قانون اساسي بايد مسيري طي شود كه همه مردم در انتخابات شركت فعال داشته باشند و به فرموده رهبر معظم انقلاب حضور حداكثري مردم لازم است اما در مورد سيرجان و اين دو عزيز آقايان حسن پور و آبيار بنده فعلاً اظهار نظري بخاطر احترام به مردم و عدم الگوپذيري سياسي و انتخاباتي نمي كنم چرا كه فكر مي كنم مردم و شهروندان و افرادي كه بنده را مي شناسند اگر دنباله رو افكار اينجانب باشند به آنها توهين شده بدون اينكه خودشان متوجه باشند، آخه چرا بايستي بنده از يك كانديد حمايت كنم تا تكليف آنها مشخص شود كجاي دنيا اين رسم است، مردم آگاهند، شناخت دارند، با مطالعه، بررسي، تجزيه وتحليل عملكرد كانديدها، توانائيها، تجريه ، سوابق ، دانش و تعاملات آنها با ساير ارگانها و سازمانها و مديران ارشد استاني و كشوري و نزديكي آنها با مردم با توجه به وضعيت اشتغال، طلاق، اعتياد، بيكاري، توسعه صنعتي، توسعه دانشگاهي، توسعه شهري، مديريت شهري، فاكتورهاي شخصيتي و عملكرد ميداني بجاي شعار دادن و ...
- من هرگز تا روز انتخابات اظهارنظر نخواهم نمود نه اينكه انتخاب نمي كنم چرا انتخاب مي كنم اما آگاهانه و دلسوزانه و براي منافع شهرنه منافع شخصي- چرا فكر مي كنم ممكن است خيانت به مردم باشد مثلاً  فردي بدون حساب و كتاب نگاه به دهان بنده كند كه چه كسي را انتخاب مي كنم، من نمي پسندم و اين را توهين به شعور انتخاباتي مردم با توجه به جايگاه  حساس و مردمي خودم مي دانم از كانديدهاي محترم خواهش مي كنم بجاي اينكه سراغي از بنده بگيرند با ارائه برنامه ها سراغ مردم بروند و  كاري به بنده و مجموعه مديريتي بنده نداشته باشند تا انشااله شهري قابل براي آنها و مردم بسازيم.

حوزه معاونت اقتصادي
- ارائه 25 طرح اقتصادي مناسب
- پارك بان الكترونيك
- همفكري با طرح و برنامه هاي شهرداري و مشاوره در گروه شوراي معاونين

حوزه حقوقي بازرسي بطور خلاصه:
- مطالعه ، بررسي و اتمام بخشي از پرونده هاي شهرداري
- مطالعه ، بررسي و اتمام پرونده آرامستان
- مطالعه ، بررسي و اتمام پرونده 21 هزار مترزمين متعلق به شهرداري
- رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم بر عليه شهرداري يا شهرداري بر عليه متخلفين
- بررسي پرونده شهربازي ........... (مجدداً )
- بررسي پرونده باغ صبا و پيگيري مجدانه آن
- تلاش براي رفع مشكلات حقوقي شهرداري و مردم (مسئله زمين هاي تعاوني مسكن نيروي دريائي و مسئله زمين هاي پزشكان و مسلئه منطقه ويژه )
حوزه املاك
- تلاش براي پاسخ و تكريم ارباب رجوع در خصوص معوضات مالكانه و راه اندازي در كمترين فرصت با اضافه نموده آنها
- تلاش براي حفظ اموال شهرداري با راه اندازي سيستم مناسب و هوشمند و بهبود وضعيت نيروهاي واحد املاك
- طي مراحل راه اندازي سازمان املاك با توجه به رويكرد توسعه شهر و جمع آوري بانك اطلاعات هوشمند