06 مهر 1401

اخبار شهرداری سیرجان

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان از تولید و تکثیر گل‌های فصلی در گلخانه شهرداری خبر داد.