06 آذر 1401

اخبار شهرداری سیرجان

رییس سازمان حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان، گفت: اولیا دانش‌آموزان از سرویس‌های شخصی که شناختی نسبت به آن‌ها ندارند، استفاده نکنند.