16 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

با همت حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری سیرجان هر روز نوروز 91 با اتوبوس شادی در سطح شهر و پارکها منتظر ما باشید.