16 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

نوروز، جشن بزرگ ایرانیان، با بهار آغاز می‌شود و براساس تقویم اخترشناسان، شروع فصل بهار، سال نو ایرانیان را نویدمی دهد. زمزمه استقبال از نوروز در ایران و پاره‌ای از كشورهای جهان كه از سنت‌های ایرانی پیروی می كنند، معمولاً اوایل اسفندماه هرسال شروع می‌شود و اینك پس از قرنها، نوروز از چنان اهمیتی برخوردار شده كه براساس مصوبات سازمان فرهنگی یونسكو وابسته به سازمان ملل اولین روز نوروز، روز طبیعت نام نهاده شده و اهمیتی بین المللی یافته است.