16 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

دو تن از مربیان با تجربه کاراته کار شهرستان سیرجان دربین 300 نفر از مربیان کاراته کشور جز برترین داوران ایران پذیرفته شدند.به گزارش سایت فدراسیون کارته جمهوری اسلامی ایران این آزمون ها در دی ماه سال جاری در شیراز برگزار شد. به گزارش سایت فدراسیون کاراته، اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل است: