04 آذر 1394 ساعت 17:43

پيمانكاران حفار ملزم به رعايت نكات ايمني هستند نشست مشترک واحدهای HSE و نظارت شهرداری با نمایندگان ادارات آب، برق، گاز و مخابرات سیرجان درباره پروژه‌های مشترك در دست اجرا و همچنین خطرات ناشي از اجرای آنها در سطح شهر برگزار شد.

سایت های مرتبط

Back to Top

Template Design:Dima Group