اهم اخبار

تسريع در روند انجام پروژه‌ها به منظور بررسي آخرين وضعيت پروژه‌هاي عمراني شهرداري و رفع مشكلات و عواملي كه موجب تغيير در پروژه‌ها مي‌شود، اولين نشست كنترل پروژه شهرداري سيرجان برگزار شد.
انجام مطالعات مكان‌يابي سايت دائمي دفن زباله سيرجان ساماندهي و دفن زباله‌ها در سايت موقت زباله با استقرار يك دستگاه لودر و با هماهنگي اداره محيط زيست شهرستان به منظور دفن بهداشتي انجام شد.
برنامه راهبردی شهرداری بزودی به شورای شهر ارسال می‌شود برای نخستین بار توسط شهردار، مدیران شهرداری، کارشناسان و صاحب نظران، برنامه راهبردی میان مدت (۵ساله) شهرداری سیرجان در حال تدوین است و برای اولین بار در راستای اقدامات اساسی و علمي، شهرداري سيرجان این برنامه را جهت تصویب و بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال می‌كند.
سيرجان، شهر دروازه‌‌هاي كشور مي‌شود پنج دروازه در ورودي شهرهاي تهران، بندرعباس، شيراز، كرمان و بافت طراحي و نصب مي‌شود.
ارايه خدمات ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري سيرجان بررسي شد با كمك سازمان حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و مديرعامل و معاون بهره‌برداري سازمان اتوبوسراني قزوين، روش‌هاي افزايش سطح درآمدي، رفع معضلات و ساماندهي ناوگان حمل و نقل عمومي در شهرداري سيرجان مورد بررسي قرار گرفت.
سطح آسفالت سه ماه اول امسال هم تراز با كل سال ۹۳ به منظور بهبود وضعيت آسفالت خيابان‌هاي سطح شهر، بلوار قاآني نيز در دو لاين رفت و برگشت آسفالت شد.