به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، رضا سروش نیا گفت: با تصویب شورای اسلامی شهر سیرجان، تخفیف عوارض پروانه ساختمانی شامل صدور پروانه. عوارض نوسازی، خدمات، آتش نشانی خواهد بود.
وی افزود: تخفیف عوارض در بهمن ماه 22درصد و در اسفندماه 15درصد خواهد بود.
شهروندان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر به مناطق1 و 2 شهرداری مراجعه و از تخفیفات مصوب بهره مند شوند.

Back to Top