اعضاء کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

۱- سمیه صادقی  (رئیس کمیسیون)

۲- محمود پورسینا

۳-مهدی محمدی نژاد

۴- مهدی بهرامی

۵ - رامین یگانه

۶-  سید ابراهیم حسینی

۷- رحمان عباسلو

۸- نغمه نقوی(دبیر جلسه)

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group