29 فروردين 1398

 

     

اعضاء کمیسیون  سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

1- محمود پورسینا (رئیس کمیسیون)

3-مهدی محمدی نژاد

3- مهدی بهرامی

4 - رامین یگانه

5-  سید ابراهیم حسینی

6-- رحمان عباسلو

7- سمیه صادقی

8- لاله پور شهسواری(دبیر جلسه)

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group