رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سیرجان گفت : سامانه نظارت تصویری با هدف افزایش ایمنی محورها ، تکامل حمل و نقل هوشمند، کنترلاضافه تناژ و حمل بارهای بدون بارنامه و غیره در ۵ محور اصلی سیرجان یعنی محور کرمان ، شهربابک ، شیراز ، بافت و بندرعباس در حال راه‌اندازی است.