عوارض خودرو را قبل از مراجعه به تعویض پلاک پرداخت کنید رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور گفت: از هفته آینده تمام دستگاه‌های خودپرداز که برای دریافت عوارض شهری و آزادراهی در مراکز تعویض پلاک موجود است، جمع‌آوری می‌شود و شهروندان باید پیش از نوبت‌گیری این موارد را تسویه کنند.