تا استقرار نمایندگان رسمی شرکت مجری سپهتن در تمامی استان ها و همچنین پرداخت هزینه ها به صورت الکترونیکی از طریق پنل مشتری هیچ گونه بروزرسانی و انجام تعمیرات مورد نیاز نیست.

کارشناس دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خطاب به رانندگان و مالکان اتوبوس اعلام کرد: تا استقرار نمایندگان رسمی شرکت مجری سپهتن در تمامی استان ها و همچنین پرداخت هزینه ها به صورت الکترونیکی از طریق پنل مشتری هیچ گونه بروزرسانی و انجام تعمیرات مورد نیاز نیست. به گزارش تین نیوز، بر اساس آن چه در شبکه های اجتماعی عنوان شده حسین قاسمی نژاد در پیامی که در خصوص سامانه سپهتن منتشر کرده، نوشته است: چندین بار به صورت حضوری و تلفنی با تشکل های صنفی استان های مختلف صحبت شده و همانطور که در مکاتبه ایام اربعین خطاب به ریاست محترم راهور اعلام شد تا استقرار نمایندگان رسمی شرکت مجری در تمامی استان ها و همچنین پرداخت هزینه ها به صورت الکترونیکی از طریق پنل مشتری هیچ گونه بروزرسانی و انجام تعمیرات مورد نیاز نیست. وی با تاکید بر این که در خصوص جریمه و اخذ دفترچه و مدارک رانندگان اتوبوس مکاتبه ای نیز با پلیس راه صورت گرفته است، گفت: اگر دفترچه راننده ای در این زمینه اخذ شده از طریق انجمن مربوطه اعلام شود تا پیگیری و دفترچه استرداد گردد .