رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان گفت: ثبت درخواست والدین جهت دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) برای سال تحصیلی 1404-1403 از اول خردادماه سال جاری آغاز می‌شود.

نویدی با اشاره به ماده ٢٧ این آئین نامه عنوان داشت: "به منظور برنامه ریزی و تأمین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل دانش آموزی، والدین دانش آموزان موظفند تا ابتدای تیرماه اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه سپند نمایند."رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان بیان داشت: ثبت نام در این سامانه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و والدین دانش آموزان می‌توانند با مراجعه به آدرس https://irtusepand.ir نسبت به ثبت نام و اطلاعات اولیه خود اقدام کنند.این مسئول در ادامه گفت: در سامانه سپند، همچنین اطلاعات مربوط به رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس به طور کامل ثبت و در دسترس والدین قرار می‌گیرد. همچنین به منظور افزایش سطح کیفیت و ایمنی این حوزه،امکان نظارت بر خط بر نحوه سرویس دهی ناوگان نیز در این سامانه فراهم شده است.