همایش علمی مدیریت محیط‌ زیست شهری با حضور اساتید برجسته کشوری توسط شهرداری سیرجان برگزار شد.

 

جهت نمایش کلیک کنید.