معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سیرجان از راه‌اندازی سامانه شفافیت به آدرس http://shafaf.sirjan.ir با هدف انتشار قراردادها و هزینه‌های مطالعاتی در شهرداری سیرجان خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، مهدی بهرامی گفت: در مجموعه شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مناطق شهری سیرجان، مطالعات متعددی در رابطه با حوزه‌های مختلف انجام شده و این مطالعات مبنای سیاست‌گذاری در شهرداری سیرجان بوده است.

وی با اشاره به اصلاح ساختار سامانه شفافیت با ارایه پیشنهادات شهروندان و نظرات کارشناسان، افزود: یکی از آسیب‌هایی که در این زمینه وجود داشته این بوده که این اطلاعات و مطالعات در یک سامانه جمع‌آوری و متمرکز نبوده و در واقع در برخی از موارد مطالعات بصورت موازی انجام شده و این سامانه بدون شک یکسری ایرادات و نواقصی داشته که از شهروندان می‌خواهیم با ارایه نظرات و پیشنهادات خود، نسبت به اصلاح ساختار فنی سامانه شفافیت ما را حمایت کنند.

مهدی بهرامی بیان کرد: شفافیت در تمامی بخش‌ها از جمله نوع قراردادها و هزینه پژوهش‌ها از اقداماتی است که مورد توجه شهرداری سیرجان قرار دارد.