تاریخ تولد : 

_  متولد سال ۱۳۵۶

تحصیلات :

_  مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار و دانشجوی ارشد معماری سخت افزار

سوابق کاری :

_  ۱۱ سال سابقه در حوزه حمل و نقل درون شهری

_  سابقه معاونت فنی تاکسیرانی به مدت ۴ سال

_  مسئول توسعه و نوسازی ناوگان به مدت ۲ سال

_  ۴ سال معاونت فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرحان