رضا یوسفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیران عامل سابق :

مهدی فیروزآبادی

 

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴