05 مهر 1400
BannerBannerBannerBanner

معرفی مدیر عامل سازمان

آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی

 

تلفن : ۴۲۳۰۰۹۸۴ ۰۳۴

فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴