دراجرای ماده 84 قانون شهرداری ها ، اساسنامه (( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

شهرداری سیرجان)) مشتمل بر 4 فصل و 36 ماده و 32 تبصره و91 بند درتاریخ 02/09/76 به امضای وزیرکشوروقت ( آقای علیمحمد بشارتی ) رسید .

 

در ماده دوم اساسنامه سازمان آتش نشانی سیرجان هدف ازتشکیل این سازمان بشرح زیر اعلام شده است :

 

 

1-نجات جان انسانها ، مهارواطفاء حریق وحفاظت ازثروت های ملی درمقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن .

 

 

2-برنامه ریزی وتعیین خط مشی درامورمربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.

 

 

3- آموزش های لازم درامورآتش نشانی و خدمات ایمنی درسطوح مختلف سازمان برای

 

کارکنان وافراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده .

 

 

4- ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز ، بهره برداری ازآنها .

 

 

5- نظارت برعملیات موسسات ، شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امورآتش

 

نشانی و خدمات ایمنی.

 

 

6- انجام ترتیبات لازم جهت مقابله وتمهیدات لازم جهت کاهش آثارسوء ناشی ازحوادث

 

وسوانح طبیعی و غیرطبیعی.

 

 

7- نظارت و کنترل برتحقق شرایط ایمنی ساختمانهاواستانداردهای تجهیزاتی ساختمانها

 

درمقابل سوانح گوناگون ( زلزله ، آتش سوزی ، برق گرفتگی ، سیل ، بمباران های

 

شیمیائی ،اتمی و ....)

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴